(NPC) Naizo

Granite-Wielding Shinobi Swordsman

Description:
Bio:

(NPC) Naizo

Naruto D20 Blamanche