(NPC) Lord Shinamori

Description:
Bio:

(NPC) Lord Shinamori

Naruto D20 Blamanche